top of page

Wdrożenie RODO: firma, spółka, sklep, hotel, stowarzyszenie, fundacja

Kto i kiedy musi powołać IOD, kiedy warto skorzystać ze stałego wsparcia, co można otrzymać w ramach wsparcia RODO, jakie jednostki wspiera RODOgrupa.pl

RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalności gospodarcze na terenie UE. Czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy bardzo duża firma zatrudniająca tysiące osób. RODO to rozporządzenie, które zawiera szczegółowe wymogi dla firm, przedsiębiorstw oraz organizacji dotyczące przechowywania i gromadzenia danych osobowych.

Prowadząc działalność przetwarzamy dane osobowe: pracowników, współpracowników, klientów czy kontrahentów, czy to w swoim imieniu (jako administrator), czy też w ramach powierzenia przetwarzania (jako procesor).

 

Prawidłowe, zgodne z przepisami, operowanie na danych osobowych lub realizacja obowiązków wobec podmiotów danych, nierzadko wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy lub funkcjonujących sprawnie procedur odnoszących się do tego obszaru.

 

Wdrożenie RODO
firma, spółka, sklep, hotel,
stowarzyszenie, fundacja


Mamy duże doświadczenie we wdrażaniu przepisów RODO dla firm i przedsiębiorców różnych branż. Posiadamy zespół specjalistów na miejscu oraz w terenie, dzięki czemu naszą ofertę kierujemy do firm, sklepów, hoteli, stowarzyszeń i fundacji na terenie całej Polski. 

Jesteśmy przygotowani do obsługi firm i organizacji
posiadających również rozproszone oddziały i biura w Polsce.

Nasi pracownicy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, które poparte jest stosownymi certyfikatami, m.in. audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. normy PN-EN ISO/IEC 27001 oraz CISA - Certyfikowanego Audytora Systemów Informatycznych.

 

Obsługujemy:
 

 • jednoosobowe działalności gospodarcze

 • spółki 

 • sklepy internetowe

 • firmy medyczne

 • firmy produkcyjne

 • agencje ubezpieczeniowe

 • prywatne przychodnie 

 • prywatne placówki oświatowe

 • hotele i restauracje

 • serwisy 

 • agencje reklamowe

 • stowarzyszenia i fundacje

oraz wszystkie działalności gospodarcze,

w których przetwarza się dane osobowe.

 

Pomożemy Ci jeżeli znalazłeś się w sytuacji gdy:
 

 • rozpoczynasz działalność

 • nagle zakończyła się współpraca z pracownikiem lub firmą zajmującą się ochroną danych osobowych

 • straciłeś zaufanie do osoby lub firmy obsługującej Cię w temacie RODO

 • doszło do naruszenia i nie wiesz co zrobić

 • otrzymałeś żądanie realizacji jednego z praw przysługujących osobie, której dane przetwarzasz

 • przygotowujesz się do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innej instytucji

 • podpisujesz umowę z ankietą lub klauzulami dotyczącymi RODO, które wymaga kontrahent

 • przystępujesz do przetargu lub zapytania ofertowego z deklaracjami dot. ochrony danych osobowych
   

W ramach wdrożenia RODO w firmie, spółce, sklepie, hotelu, stowarzyszeniu czy fundacji otrzymasz od nas:

 • audyt zgodności z RODO

 • dokumentację, na którą składa się:  
  Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP), treść obowiązków informacyjnych, do zastosowania przy rekrutacji, przy zatrudnieniu oraz w umowach.
  Politykę Ochrony Danych Osobowych wraz z wzorami upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ewidencji nadanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, raportu z naruszenia bezpieczeństwa zasad ochrony danych osobowych, rejestru naruszeń bezpieczeństwa zasad ochrony danych osobowych czy rejestru realizacji żądań podmiotu danych. 

 • stałe wsparcie w dwóch wariantach:
  - funkcja IOD - Inspektor Ochrony Danych (kiedy wymagają tego przepisy)
  - funkcja Koordynatora Ochrony Danych (kiedy warto mieć stałe wsparcie)

 • audyt i raport dot. Analizy Ryzyka

 • certyfikowane szkolenia z RODO w trzech wariantach:
  - tradycyjne z trenerem w siedzibie klienta
  - zdalne w formie webinar
  - filmy szkoleniowe

Trzy formy wdrożenia RODO w firmie, spółce, sklepie, hotelu,

stowarzyszeniu czy fundacji

 

1. IOD - Czy i kiedy trzeba wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych:
 

Bez względu na formę prowadzonej działalności, możemy być zobowiązani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Podmiot niebędący organem lub podmiotem publicznym będzie zobowiązany do wyznaczenia IOD gdy jego główną działalność stanowi:
 

 • dokonywanie operacji przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego monitorowania osób na dużą skalę,

 • przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (m.in. stan zdrowia, dane biometryczne) lub informacji o wyrokach skazujących.

2. Koordynator ODO - Kiedy warto skorzystać ze stałego wsparcia:

Brak obowiązku wyznaczenia IOD, czyli osoby odpowiedzialnej za zgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych przez dany podmiot, nie oznacza, że będziemy zwolnieni z obowiązków, które spoczywają na każdym administratorze danych. Bez względu na wszystko należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, być może rejestr kategorii czynności przetwarzania danych (jako podmiot przetwarzający), nadawać upoważnienia, realizować obowiązek informacyjny, zawrzeć umowy powierzenia czy wprowadzić odpowiednie procedury i środki techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa.

 

W takim przypadku warto powołać lub wyznaczyć osobę lub zespół osób, które miałyby się tym zająć. Taką formę odpowiedzialności za prawidłowe przetwarzanie danych nazwaliśmy Koordynatorem Ochrony Danych.

3. Jednorazowe wdrożenie RODO

Wyznaczenie IOD lub zaangażowanie Koordynatora, związane jest rzecz jasna z ponoszeniem stałego kosztu.

W przypadku uznania, że wszystko czego potrzebujemy to procedury, do których wystarczy się stosować, proponujemy skorzystać z najtańszej formy jednorazowej współpracy.

W takim wypadku istnieje możliwość zlecenia nam opracowania dokumentów, odnoszących się do konkretnego kontekstu działalności, które będą odnosiły się do podstawowych obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

Wybierając naszą firmę do wdrożenia RODO, zyskujesz gwarancję profesjonalnej obsługi, indywidualnego podejścia do potrzeb Twojej firmy oraz strategię dostosowaną do specyfiki Twojej branży. Nasz zespół doświadczonych specjalistów zapewni Ci pełne wsparcie na każdym etapie procesu wdrożenia RODO.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem RODO w swojej firmie lub masz pytania dotyczące naszych usług, skontaktuj się z nami już dziś. Chętnie udzielimy Ci wszelkich informacji i pomożemy w dostosowaniu najlepszego rozwiązania do Twoich potrzeb.

Chcesz otrzymać pełną ofertę z cenami? - prosimy o kontakt:
61 30 70 750 lub kontakt@rodogrupa.pl

Czekamy na Twoją FIRMĘ!
Wdrożenie RODO: firma, spółka, sklep, hotel, stowarzyszenie, fundacja

Wdrożenie RODO firma, spółka, sklep, hotel, stowarzyszenie, fundacja
Wdrożenie RODO firma
bottom of page