top of page

RODO Spółka z o.o.

RODO w Sp. z o.o. - Spółka z o.o. prowadząca działalność w dowolnej branży z pewnością przetwarza dane osobowe osób fizycznych w tym: pracowników, klientów czy kontrahentów. Prawo nakłada na takie podmioty obowiązki związane z właściwym zabezpieczeniem informacji dotyczących osób fizycznych oraz  prowadzenie rejestrów, upoważnień, realizację obowiązku informacyjnego itp.

Podstawowe obowiązki związane z RODO dla Spółki z o.o. to:
 

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

 • realizacja obowiązku informacyjnego,

 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 

Czy Spółka z o.o. musi wyznaczyć IOD (Inspektora Ochrony Danych) i zawiadomić o tym PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)?


Podmiot niebędący organem lub podmiotem publicznym nie musi wyznaczać IOD chyba, że jego główną działalność stanowi:

 • dokonywanie operacji przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego monitorowania osób na dużą skalę,

 • przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (m.in. stan zdrowia, dane biometryczne) lub informacji o wyrokach skazujących.
   

Dla podmiotów, które nie muszą wyznaczać IOD przygotowaliśmy zestaw wzorów dokumentów wraz z instrukcją ich wypełnienia, których wdrożenie spowoduje realizację najważniejszych formalnych obowiązków, jakie musi spełnić każdy administrator danych osobowych (ADO), a które wynikają z RODO.

 

Polecamy nasze dalsze wsparcie jednorazowe lub stałe w przypadku:
 

 • problemu z wdrożeniem naszych dokumentów

 • pojawienia się pytań

 • konieczności zgłoszenia naruszeń do UODO

 • korespondencji z urzędem 


Można skorzystać z naszej stałej pomocy jako IOD lub KOORDYNATORA RODO W SPÓŁCE Z O.O.  dzięki czemu będzie można znacznie zmniejszyć ryzyko zaistnienia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, czego konsekwencją mogą być dotkliwe kary finansowe nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasi specjaliści dysponują fachową wiedzą oraz doświadczeniem

we wdrożeniach i wsparciach w zakresie
RODO w Spółkach z o.o.

Prosimy o kontakt:
61 30 70 750 lub kontakt@rodogrupa.pl

Sprawdź zakres naszych usług

bottom of page