top of page

Rozwiązywanie umowy o pracę a przepisy RODO

Rozwiązywanie umowy o pracę a przepisy RODO

Zmiany kadrowe to proces, który odbywa się w ciągu całego roku. Następują na skutek kończących się okresowych umów o pracę, wypowiedzenia pracy ze strony pracodawcy, pracowników czy ich odejścia na rentę lub emeryturę. W całym procesie rozwiązania współpracy z pracownikiem należy pamiętać także o ochronie danych osobowych, właściwych procedurach i dobrych praktykach.

Każdy pracownik w chwili podpisywania umowy o pracę zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych i zachowania tajemnicy, nawet jeżeli jego umowa o pracę została zawarta wiele lat przed wejściem w życie aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.


Jeśli pracownik ma starą umowę o pracę, która nie zawiera zapisów o poufności danych, to wciąż obowiązuje go prawny obowiązek zachowania tajemnicy. Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy, pracownik jest zobowiązany do dbania o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Oznacza to, że nawet bez odrębnej umowy o poufności, pracownik musi zachować w tajemnicy wszelkie poufne dane uzyskane w trakcie zatrudnienia.


W kontekście odejścia pracownika mającego dostęp do danych osobowych warto pamiętać o uwzględnieniu w całym procesie kilku dobrych praktyk, mających na celu ograniczenie lub odebranie możliwości dostępu do danych, z których w trakcie trwania zatrudnienia dana osoba mogła korzystać.


Oto kilka procedur, które pracodawca powinien wziąć pod uwagę:


Zabezpieczenie dostępu:

  • zablokowanie konta: zablokuj dostęp pracownika do systemów, kont firmowych i innych zasobów

  • wylogowanie: upewnij się, że pracownik jest wylogowany ze wszystkich urządzeń, na których mógł mieć dostęp do danych

  • zwrot dokumentów: dopilnuj zwrotu ewentualnych dokumentów lub plików zawierających dane osobowe, udostępnionych na czas trwania umowy

  • konta użytkowników: dezaktywuj konto pracownika w systemach takich jak: poczta elektroniczna czy program służący do kontaktu i współpracy

 

Upoważnienia:

  • ograniczenie dostępu: ogranicz dostęp do danych tylko do osób zatrudnionych, dla których określone informacje są niezbędne do wykonywania obowiązków

  • odwołanie upoważnienia: odwołaj upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i odnotuj ten fakt (w ewidencji i na samym upoważnieniu)

 

Kopia zapasowa:

  • dane przetwarzane przez pracownika: wykonaj kopię zapasową danych przetwarzanych lokalnie na dysku pracownika, tak aby nie utracić ważnych informacji

  • przechowywanie kopii: przechowuj kopie zapasowe w bezpiecznym miejscu

 

Usunięcie danych byłego pracownika:

  • usunięcie danych: usuń dane pracownika ze strony internetowej oraz z obowiązujących od tego momentu dokumentów zamieszczonych na stronie www oraz wzorach dla przyszłych dokumentów

 

Odebranie nośników danych:

  • zwrot nośników danych: zadbaj o zdanie urządzeń i sprawdź czy urządzenia udostępnione w celu wypełniania obowiązków służbowych, służące do przetwarzania danych są kompletne (np. komputery, smartfony oraz nośniki danych typu pendrive czy dyski zewnętrzne)

 Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. W serwisie RODOgrupa.pl piszemy o najważniejszych obowiązkach prawnych wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.Dodatkowe informacje:

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page