top of page

Inspektor Ochrony Danych w firmie - IOD

Obsługujemy wszelkie przedsiębiorstwa na terenie całego kraju ale zależy nam również na firmach z małych miejscowości, gdzie jest problem z dostępem do wysokiej jakości usług i fachowców.
Dojeżdżamy do najdalszych zakątków naszego kraju - nawet miejscowości przygranicznych. 

PRZEKAŻ NAM FUNKCJĘ

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W TWOJEJ FIRMIE

I BĄDŹ SPOKOJNY 

O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

Pierwsze czynności jakie wykonamy kiedy rozpoczniemy współpracę:

Nasze stałe czynności w trakcie współpracy:

 • Codzienne wsparcie grupy specjalistów (ds. ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, prawa oraz informatyki) 

 • Wizyty sprawdzające w siedzibie Państwa firmy.

 • Stałe informowanie o najnowszych wiadomościach, zmianach w prawie oraz obowiązkach dla pracowników firm.

 • Pomoc w dostosowaniu firmy do pracy zdalnej (np. regulaminy pracy zdalnej, procedury, zalecenia)

Nasze stałe obowiązki w trakcie współpracy wynikające z przepisów:

 • Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznymi politykami administratora danych w dziedzinie ochrony danych osobowych.

 • Kontrola przestrzegania zasad ochrony – systematycznie, nie rzadziej niż dwa razy do roku, kontrolowanie zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności kontrola pod kątem zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w szczególności:

 • Kontrola dokumentacji opisującej sposób przetwarzania oraz ochrony.

 • Wsparcie przy opracowaniu i prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania prowadzonego przez administratora danych.

 • Kontrola fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń, w których przetwarzane są informacje.

 • Kontrola wykonywania kopii awaryjnych.

 • Kontrola nadanych upoważnień.

 • Przedstawianie administratorowi danych wyników kontroli.

 • Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 • Prowadzenie monitoringu przetwarzania danych.

 • Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Współpraca z UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
   

CENA ZA OBSŁUGĘ 
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
JUŻ OD 200 ZŁ / MC

*CENA UZALEŻNIONA OD WIELKOŚCI I RODZAJU FIRMY

 

Prosimy o kontakt:
61 30 70 750 lub kontakt@rodogrupa.pl

Czekamy na Twoją FIRMĘ!

bottom of page