top of page

RODO jednoosobowa działalność 

RODO dla jednoosobowej działalności gospodarczej - Prowadzenie 1-os. działalności gospodarczej związane jest nierozerwalnie z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych: klientów czy kontrahentów. W związku z tym prawo nakłada na takie podmioty obowiązki związane z właściwym zabezpieczeniem informacji dotyczących osób fizycznych oraz spełnianiem innych obowiązków jak prowadzenie rejestrów czy spełnianie obowiązku informacyjnego.

Podstawowe obowiązki związane z RODO dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą to:
 

  • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

  • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

  • realizacja obowiązku informacyjnego,

  • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,Czy i kiedy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą powinna wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Bez względu na formę prowadzonej działalności, możemy być zobowiązani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD). Podmiot niebędący organem lub podmiotem publicznym będzie zobowiązany do wyznaczenia IOD gdy jego główną działalność stanowi:
 

  • dokonywanie operacji przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego monitorowania osób na dużą skalę,

  • przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (m.in. stan zdrowia, dane biometryczne) lub informacji o wyrokach skazujących.


Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które nie muszą wyznaczać IOD przygotowaliśmy zestaw wzorów dokumentów wraz z instrukcją ich wypełnienia, których wdrożenie spowoduje realizację najważniejszych formalnych obowiązków, jakie musi spełnić każdy administrator danych osobowych (ADO), a które wynikają z RODO.


Pomożemy również w przypadku:

  • problemu z wdrożeniem dokumentów

  • pojawienia się pytań

  • konieczności zgłoszenia naruszeń do UODO

  • korespondencji z urzędem

Nasi specjaliści dysponują fachową wiedzą oraz doświadczeniem

we wdrożeniach i wsparciach w zakresie
RODO w jednoosobowej działalności gospodarczej
.

Prosimy o kontakt:
61 30 70 750 lub
kontakt@rodogrupa.pl

Sprawdź zakres naszych usług

bottom of page