top of page

Ochrona
Danych
Osobowych

dla firm
i przedsiębiorców

 

Warto wiedzieć

Zawsze aktualne informacje dotyczące RODO w firmie.
          

RODO w firmie inspektor ochrony danych
IOD - Inspektor 
Ochrony Danych


Codzienne wsparcie grupy specjalistów (ds. ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa oraz informatyków)

Wizyty stacjonarne i zdalne w siedzibie Państwa firmy.

Dostęp do szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych. 

RODO szkolenia w firmie
RODO
szkolenia dla firm


Szkolenie w formie tradycyjnej w siedzibie firmy - przepisy RODO lub RODO z elementami cyberbezpieczeństwa

szkolenia w formie webinarium

szkolenie online, filmy szkoleniowe "Ochrona Danych Osobowych z elementami cyberbezpieczeństwa"

RODO w firmie audyt zgodności
Audyty
i dokumentacja

Audyt zgodności z RODO

Rejestr Czynności Przetwarzania, 

Polityka ochrony danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnienia, zgody i ewidencje, klauzule informacyjne, rejestry naruszeń, oznaczenia monitoringu. 
 

Analiza Ryzyka
Informacja o stanie ryzyk w firmie

bottom of page