top of page

Tylko 14 dni na zgłoszenie zmian do UODO

Zaktualizowano: 5 kwi

Jeżeli Państwa podmiot ma zgłoszonego Inspektora Ochrony Danych, należy pamiętać o ewentualnych zmianach, które należy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przeciągu 14 dni. Zaliczają się do nich:

  • Zmiana w nazwie

  • Zmiana adresu

  • Zmiana REGONu

  • Zmiana przedstawiciela (właściciela, dyrektora)


Wśród obowiązków, jakie ciążą na administratorach danych osobowych, którzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych jest jeden, o którym łatwo zapomnieć. Jest nim obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zmianie danych, jeśli do takiej doszło.

Zawiadomienia należy dokonać w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian w powyższych zakresach. Należy je złożyć w formie elektronicznej i uwierzytelnić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tym celu można posłużyć się poniższym linkiem:


Jeśli zawiadomienia dokonuje przedstawiciel administratora, to nie ponosi on żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku wyznaczenia pełnomocnika, koszt opłaty skarbowej za nadanie pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

W obu przypadkach sprawa zostanie załatwiona od razu.


Comments


bottom of page