top of page

Sygnaliści - obowiązek wdrożenia systemu do zgłaszania naruszeń prawa

Podmiotami zobowiązanymi do podjęcia działań w zakresie przewidzianym w dyrektywie 2019/1937 są podmioty publiczne oraz podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 osób.


Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tak zwana „dyrektywa o ochronie sygnalistów”) Polska miała czas na implementację postanowień dyrektywy do 17 grudnia 2021 r. Niestety do chwili obecnej (29.06.2022) tego nie zrobiła, tj. nie uchwaliła ustawy krajowej implementującej postanowienia wspomnianej dyrektywy.

OBOWIĄZKI:


Dyrektywa o ochronie sygnalistów przewiduje:

  • utworzenie wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów, które gwarantować będą poufność i bezpieczeństwo;

  • wskazanie osób odpowiedzialnych za weryfikację zgłaszanych naruszeń;

  • podejmowanie działań wyjaśniających oraz przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnych, zarówno o przyjęciu zgłoszenia, jak i o podjętych w związku ze zgłoszeniem działań.

KOGO DOTYCZY:


Podmiotami zobowiązanymi do podjęcia działań w zakresie przewidzianym w dyrektywie 2019/1937 są podmioty publiczne oraz podmioty prywatne zatrudniające powyżej 50 osób.


Dyrektywa o ochronie sygnalistów przewiduje dwa terminy, w których organizacje powinny wdrożyć systemy do zgłaszania naruszeń prawa, w zależności od wielkości organizacji:

  • do 17 grudnia 2021 r. – organizacje zatrudniające 250 i więcej pracowników;

  • do 17 grudnia 2023 r. – organizacje zatrudniające między 50 a 249 pracowników.


BRAK PRZEPISÓW KRAJOWYCH - CO ROBIĆ?


Z uwagi na brak implementacji postanowień dyrektywy o ochronie sygnalistów przez przepisy krajowe (wspomniany brak ustawy krajowej) pojawia się pytanie, czy organizacje już teraz powinny wdrożyć systemu do zgłaszania naruszeń prawa, które gwarantowałyby odpowiednią ochronę sygnalistów. Z naszej perspektywy wydaje się to zasadne z uwagi na zapisy w aktualnym projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, gdzie przewidziano termin jednego miesiąca od wejścia w życie ustawy (dwumiesięczne vacatio legis) na wdrożenie wewnętrznej procedury obsługi przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych.


Nie wiadomo, kiedy pojawi się ustawa, jednakże od momentu wejścia jej w życie podmioty publiczne, a także podmioty prywatne zatrudniające 250 i więcej osób będą miały mało czasu na podjęcie wszystkich wymaganych prawem działań.


Aktualną wersję projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz postęp prac nad ustawą mogą sprawdzić Państwo na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12352401


Jeżeli byliby Państwo zainteresowani szkoleniem w zakresie wymogów prawnych w obszarze ochrony sygnalistów oraz wdrożeniem systemu do zgłaszania naruszeń prawa (regulacje wewnętrzne), to zapraszamy do kontaktu.


Dodatkowe informacje:


Comments


bottom of page