top of page

Rodzaj prowadzonej działalności a obowiązki w temacie RODOProwadzenie działalności gospodarczej związane jest nierozerwalnie z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych: pracowników, klientów czy kontrahentów. W związku z tym prawo nakłada na takie podmioty obowiązki związane z właściwym zabezpieczeniem informacji dotyczących osób fizycznych oraz spełnianiem innych obowiązków (prowadzenie rejestrów czy spełnianie obowiązku informacyjnego).

Poniżej przygotowaliśmy krótkie zestawienie, które być może okaże się pomocne w identyfikacji niedociągnięć lub braków w przedmiotowym obszarze.


Jednoosobowa działalność gospodarcza

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

 • realizacja obowiązku informacyjnego,

 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • Kliknij i sprawdź czy w przypadku Twojej działalności należy wyznaczyć IOD.


Spółka cywilna

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

 • realizacja obowiązku informacyjnego,

 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 • Kliknij i sprawdź czy w przypadku Twojej działalności należy wyznaczyć IOD.


Spółka jawna

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

 • realizacja obowiązku informacyjnego,

 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 • Kliknij i sprawdź czy w przypadku Twojej działalności należy wyznaczyć IOD.


Spółka partnerska

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

 • realizacja obowiązku informacyjnego,

 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 • Kliknij i sprawdź czy w przypadku Twojej działalności należy wyznaczyć IOD.


Spółka komandytowa

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

 • realizacja obowiązku informacyjnego,

 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 • Kliknij i sprawdź czy w przypadku Twojej działalności należy wyznaczyć IOD.


Spółka komandytowo-akcyjna

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

 • realizacja obowiązku informacyjnego,

 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 • Kliknij i sprawdź czy w przypadku Twojej działalności należy wyznaczyć IOD.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,

 • prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania (o ile występuje się w roli procesora),

 • realizacja obowiązku informacyjnego,

 • zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

 • Kliknij i sprawdź czy w przypadku Twojej działalności należy wyznaczyć IOD.


Kiedy należy wyznaczyć IOD

Bez względu na formę prowadzonej działalności, możemy być zobowiązani do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD). Podmiot niebędący organem lub podmiotem publicznym będzie zobowiązany do wyznaczenia IOD gdy jego główną działalność stanowi:

 • dokonywanie operacji przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego monitorowania osób na dużą skalę,

 • przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (m.in. stan zdrowia, dane biometryczne) lub informacji o wyrokach skazujących.


Niemniej w każdym przypadku warto powierzyć kwestię opieki nad procesami przetwarzania KOORDYNATOROWI - osobie lub firmie, która dysponuje fachową wiedzą oraz doświadczeniem w tej materii, dzięki czemu będzie można znaczniej zmniejszyć ryzyko zaistnienia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, czego konsekwencją mogą być dotkliwe kary finansowe nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Jeżeli Państwa firma szuka wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych IOD -Inspektora Ochrony Danych lub Koordynatora to zapraszamy do współpracy:


Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 61 30 70 750 kontakt@rodogrupa.plFirma RODO outsourcing i oszczędnościDodatkowe informacje:

댓글


bottom of page