top of page

Fałszywe kontrole UODO


Celem osób podających się za kontrolerów jest przede wszystkim uzyskanie doraźnej korzyści finansowej poprzez wyłudzenie rzekomej kary lub zaproponowanie działań naprawczych, które mogą nigdy nie dojść do skutku.


Przypominamy jaki jest tryb przeprowadzania kontroli, w jaki sposób powinien uwierzytelnić się pracownik przeprowadzający kontrolę oraz gdzie zasięgnąć informacji w razie jakichkolwiek wątpliwości.

W związku z doniesieniami na temat osób podszywających się pod pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jakie spływają do UODO, chcielibyśmy przypomnieć jaki jest tryb przeprowadzania kontroli, w jaki sposób powinien uwierzytelnić się pracownik przeprowadzający kontrolę oraz gdzie zasięgnąć informacji w razie jakichkolwiek wątpliwości.


Celem osób podających się za kontrolerów jest przede wszystkim uzyskanie doraźnej korzyści finansowej poprzez wyłudzenie rzekomej kary lub zaproponowanie działań naprawczych, które mogą nigdy nie dojść do skutku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące autentycznych kontroli UODO:


TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI

Przed zaplanowaną kontrolą, podmiot kontrolowany musi zostać o tym poinformowany pisemnie oraz telefonicznie. Informacja wskazuje:

 • termin przeprowadzenia kontroli,

 • przedmiot kontroli,

 • wykaz materiałów, które podmiot kontrolowany winien przygotować.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontrola może odbywać się w godzinach 06:00-22:00, w siedzibie Administratora, w obecności jego przedstawiciela lub wyznaczonej osoby


UWIERZYTELNIENIE PRACOWNIKA UODO

Pracownik UODO przeprowadzający kontrolę musi przedstawić upoważnienie, które zawiera:

 • podstawę prawną,

 • oznaczenie UODO,

 • informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej),

 • określenie podmiotu i zakresu kontroli,

 • oznaczenie kontrolowanego,

 • termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia kontroli,

 • podpis Prezesa UODO,

 • pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia,

 • legitymację służbową.

Legitymacja, którą winien posiadać pracownik Urzędu musi być zgodna z następującym wzorem:
PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się ze swoim Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych pod numerem 22 531 04 44

コメント


bottom of page