top of page

E-mail zawierający imię i nazwisko pracownika.


Czy na stronie internetowej można publikować adres e-mail zawierający imię i nazwisko pracownika?

Adresy mailowe zawierające imię i nazwisko pracownika mogą być publikowane na stronie internetowej zakładu pracy, pod warunkiem, że są one niezbędne do wykonywania pracy.

E-mail zawierający imię i nazwisko pracownika. Czy na stronie internetowej można publikować adres e-mail zawierający imię i nazwisko pracownika?

Adresy mailowe zawierające imię i nazwisko pracownika mogą być publikowane na stronie internetowej zakładu pracy, pod warunkiem, że są one niezbędne do wykonywania pracy. Ponadto jest to zależne od charakteru wykonywanej pracy, np. polegającej na kontakcie z klientem.

Jest to zgodne wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2013 r. (I PK 590/02, OSNP2004/20/351): „Wyrok z dnia 19 listopada 2003 r. I PK 590/02

  1. Nazwisko (i imię) jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej.

  2. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika.”

bottom of page